Kontakt

NAZWA: UKS CONRAD GDAŃSK
ADRES: ul. Chałubińskiego 13
MIEJSCE: 80-809, Gdańsk-Chełm, Polska
E-MAIL:
tomczewski@yahoo.com
Nr telefonu Trenera Grupy 2002 i 2003: 781-676-558
Nr telefonu Trenera Grupy 2004/2005 oraz 2006/2007: 694-310-671

—————————

Dodaj komentarz